Proprietate intelectuala

Totalitatea drepturilor asupra creatiilor geniului uman referitoare la: opere literare, artistice si stintifice, interpretarile artistilor interpreti si executiile artistilor executanti, fonogramele, videogramele si emisiunile de radiodifuziune, inventiile in toate domeniile activitatii umane, descoperirile stiintifice, desenele si modelele industriale, modelele de utilitate, marcile de fabrica, de comert si de servicii, precum si numele comerciale si denumirile comerciale, indicatiile de provenienta sau denumirile de origine, protectia impotriva concurentei neloiale, precum si drepturile aferente activitatii intelectuale in domeniile industrial, stiintific, literar si artistic.

Protectia proprietatii intelectuale este reglementata in principal prin Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, din 1883, de Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, din 1886, precun si de alte conventii, tratate sau aranjamente internationale ( de pilda TRIPS, Conventia asupra brevetului european, Aranjamentul de la Madrid si protocolul aranjamentului de la Madrid cu privire la inregistrarea internationala a marcilor, Tratatul NAFTA, s.a.).

 
2005 Copyright © Patlib Mures